Aktivitete

Qeveritë janë për të gjetur zgjidhje, jo për të krijuar konflikte!


Çështja e pagave të mësimdhënësve nuk është vetëm çështje ligjore e as vetëm çështje humane. Ajo ka shumë dimensione. Ka të bëjë me cilësinë e arsimit, me politikat që ndjek qeveria ndaj arsimit, me mënyrën si e sheh qeveria mësuesin, dhe mbi të gjitha me mënyrën si e sheh ajo qytetarin e Kosovës. ...

Lexo më shumë...