Kontakti

Kontakto Prof.Asoc.Dr Ferat Shala

Personal
Akademik
Institucional

Tel.
+377 44 158 577

E-mail:

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Komunikacionit

E-mail :
[email protected]

Mësimdhënës në lëndët:
1. Teknika e sigurisë në komunikacion
2. Rrugët dhe objektet në rrugë
3. Teknologjia e transportit në komunikacion
4. Siguria në komunikacion 2
5. Faktorët e sigurisë në komunikacion

MMPH - Ministria e Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor

Adresa:
Ish pallati i mediave "Rilindja"
10 000, Prishtinë, Republika e Kosovës

Faleminderit